Annons
Recension

På fria villkor. Edith Södergran-studierSödergranstudier utan feberkurvor

FRISKFÖRKLARAD Ebba Witt-Brattström ser i Edith Södergran en romantisk poet som ur ett mångsidigt kvinnomedvetande skriver dikter för alla livets skiften. En ny antologi från Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med bokförlaget Atlantis innehåller essäer av flera nordiska forskare och betonar det unika hos poeten.

Under strecket
Publicerad

I händerna på eftervärlden brukar kvinnliga författare råka ut för två saker: att deras författarskap avläses som feberkurvor och att de frekvent omtalas med bara förnamnet. Inte minst Edith Södergran har hamnat i den situationen, och som en markering av andra infallsvinklar har en nyutkommen antologi fått titeln ”På fria villkor. Edith Södergran-studier”. Den något ojämna volymen innehåller essäer av forskare och författare från hela Norden, allt tryfferat av dikter med anknytning till Södergran.

Hennes död i lungtuberkulos vid endast 31 års ålder gör henne till en av de unga döda, med allt vad det har inneburit för hennes eftermäle. Hennes skiftesrika liv med start i S:t Petersburg och fortsättning i Raivola på Karelska näset, sanatorievistelserna, det ekonomiska raset i samband med ryska revolutionen från en hygglig nivå till fattigdom på och ibland över gränsen till misär, hennes dikter (så udda i sin tid) som reser många frågor om vad som ligger bakom – ur detta och annat har spirat en nästan förkvävande mytbild.

Annons
Annons
Annons