Annons

Söderberg fann sin lätta stil i översättandet

Hjalmar Söderberg översatte tio böcker, nio pjäser och ett antal kortare texter. Den lätta penselföringen, det bagatellartade och det kåserande draget möter man tydligt i de franska texter som han utgick ifrån.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Hjalmar Söderberg är inte bara en ofta översatt författare; vid sidan av sitt eget författarskap var han själv kontinuerligt verksam som översättare. I Herbert Friedländers bibliografi förtecknas 32 översättningar av Söderbergs hand, från 1892 fram till 1935 (varav tio hela verk i bokform och nio otryckta teaterpjäsöversättningar, resten är kortare texter tryckta i tidningar och tidskrifter; förlagorna är på franska, danska och tyska).

En särställning intar Anatole France; av de tio verken i bokform utgörs fyra av texter av France, och de ligger också i början av Söderbergs översättarkarriär. Det är genom arbetet med Frances texter som Söderberg så att säga etablerar sig som översättare. Över huvud taget slår Söderbergs franska orientering igenom också i översättarverksamheten – vi finner här även Baudelaire, Géraldy, Maupassant och Musset – men vid sidan därav framstår Heine-översättningarna som särskilt betydelsefulla. En grupp litet grand för sig utgör de pjäsöversättningar som gjordes direkt för diverse teaterscener i Sverige; det rör sig om nio otryckta manuskript, tillkomna mellan åren 1912 och 1935 (varav flera har gått förlorade vid bränder).

Annons
Annons
Annons