Annons

Carl Rudbeck:Sociologins fader kartlade stadens dekadenta förfall

Redan på 1300-talet närmade sig den muslimske historikern Ibn Khaldun en samhällssyn som tangerade en sekulär uppfattning av världen. Hans studie av konflikten mellan urbana och rurala livsformer finns nu i en komplett fransk översättning.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ibn Khaldun står staty i Tunis.

Foto: KASSUS/WIKICOMMONSBild 1 av 1

Ibn Khaldun står staty i Tunis.

Foto: KASSUS/WIKICOMMONSBild 1 av 1
Ibn Khaldun står staty i Tunis.
Ibn Khaldun står staty i Tunis. Foto: KASSUS/WIKICOMMONS

Att islam skapade en storartad kultur eller civilisation är ställt bortom varje tvivel. Om en opartisk betraktare hade studerat världen så som den såg ut för 1000 år sedan hade han eller hon sannolikt gissat att framtiden tillhörde den muslimska världen snarare än den kristna. I Bagdad och i Andalusien florerade konst, filosofi och vetenskap medan stora delar av Europa hade hamnat på efterkälken, även om det väl inte var så illa ställt som många okunniga fortfarande hävdar. Medeltidens mörker var aldrig så kompakt som eftervärlden försökt att inbilla oss; de som använder ”medeltida” som ett slags skällsord vet sällan vad de talar om.

Annons
Annons
Annons