Annons

Sociologin bortom disciplinerna

Sociologin uppstod som ett svar på förlusten av traditioner och religion i det moderna samhället. I en ny antologi gör några sociologer bokslut och blickar samtidigt framåt mot nya domäner för den nu hundra år gamla vetenskapen.

Under strecket
Publicerad

**Ett sekel har gått **sedan sociologin bildades som vetenskaplig disciplin. I all sin mångtydighet utgjorde den entydigt ett svar på den förlust av erfarenhet i form av traditioner och religion och på den erfarenhet av förlust som präglade västvärlden kring sekelskiftet 1800-1900. Sociologin sökte reda ut vad övergången till ett starkt föränderligt samhälle med lika föränderliga mentaliteter och sociala relationer skulle kunna innebära. Svaren blev många - lika många som det nya samhället medgav och pockade på.

Sociologin återspeglar fortfarande på det mest fundamentala sätt sin samtid, den samtid som är mer differentierad och komplex än någonsin tidigare, och som rör sig med rasande hastighet åt olika håll. Sociologin reflekterar också sin samtid genom att den som kanske ingen annan vetenskap ägnar åtskillig tid åt att diskutera sin egen karaktär. Sociologin är med andra ord ytterligt modern.
Just utkommen är en avgjort tankeväckande volym med bidrag av samtida sociologer kallad The Dialogical Turn (”Den dialogiska vändningen”, Rowman & Littlefield, 320 s). Bokens undertitel lyder: ”Nya roller för sociologin i den postdisciplinära tidsåldern”. Redaktörer är tysken Hans Joas, en av ämnets prominenta figurer, och amerikanen Charles Camic. Redan det dussintalet bidragen uttrycker väl sociologins mångfald, inklusive dess möjligheter och tillkortakommanden.

Annons
Annons
Annons