Sociologin bortom disciplinerna

Sociologin uppstod som ett svar på förlusten av traditioner och religion i det moderna samhället. I en ny antologi gör några sociologer bokslut och blickar samtidigt framåt mot nya domäner för den nu hundra år gamla vetenskapen.

Under strecket
Publicerad
Annons

**Ett sekel har gått **sedan sociologin bildades som vetenskaplig disciplin. I all sin mångtydighet utgjorde den entydigt ett svar på den förlust av erfarenhet i form av traditioner och religion och på den erfarenhet av förlust som präglade västvärlden kring sekelskiftet 1800-1900. Sociologin sökte reda ut vad övergången till ett starkt föränderligt samhälle med lika föränderliga mentaliteter och sociala relationer skulle kunna innebära. Svaren blev många - lika många som det nya samhället medgav och pockade på.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons