”Socialtjänsten måste bli mer vetenskaplig”

Sveriges kommuner måste bli bättre på att använda seriösa metoder i socialtjänsten. Men i dag vet vi för lite om vilka metoder som fungerar. Bristen på vetenskapligt stöd i socialtjänsten leder till att barn som redan har det svårt riskerar att fara ännu mer illa. Stockholms stad bör gå före och satsa på forskning om vad som fungerar, skriver Lotta Edholm (L).

Under strecket
Publicerad
Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Lotta Edholm (L)

Lotta Edholm (L)

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

2014 var totalt 30 000 barn någon gång omhändertagna i samhällets vård. Av dem levde ungefär 19 000 barn i familjehem. Vi vet att barn som placeras i familjehem ofta har sämre skolresultat än andra barn och att det ofta går sämre i vuxenlivet för dem. Skolgång, jobb, inkomst och hälsa hänger ihop. Därför är det beklagligt att den vård och hjälp som erbjuds dessa barn fortfarande alltför sällan är vetenskapligt utvärderad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons