Annons
X
Annons
X

”Socialtjänsten har inte råd att mista fler medarbetare”

De som arbetar i socialtjänsten vill ha ett mänskligt arbetsliv, där de inte behöver bli sjuka av stress. Vision har tagit fram ett unikt material byggt på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden som förstärker bilden av den alarmerande situationen, skriver Veronica Magnusson och Dalia Eid, Vision.

Landets socialtjänster har inte råd att förlora fler erfarna medarbetare. Men trenden går att vända, skriver Veronica Magnusson och Dalia Eid, fackförbundet Vision.
Landets socialtjänster har inte råd att förlora fler erfarna medarbetare. Men trenden går att vända, skriver Veronica Magnusson och Dalia Eid, fackförbundet Vision. Foto: Pressbilder

DEBATT | SOCIALTJÄNSTEN

Konstant tidspress, psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och bristande introduktion för nyanställda. Så ser var­dagen ut för många chefer och med­arbetare i socialtjänsten, enligt Arbetsmiljöverkets inspektioner. Men trenden går att vända. Ansvaret ligger hos landets socialnämndspolitiker som måste garantera socialtjänsten rätt resurser.

Den tuffa situationen i socialtjänsten har lett till att socialsekreterare toppar sjukskrivningsstatistiken. Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar till följd av stress bland socialsekreterare ökat med nästan 70 procent. Det har blivit allt svårare för Sveriges kommuner att rekrytera medarbetare till social­tjänsten.

Visions medlemmar i socialtjänsten vill ha ett mänskligt arbetsliv, där de inte behöver bli sjuka av stress. Och landets socialtjänster har inte råd att förlora fler erfarna medarbetare. Sjukskrivningar och hög personalomsättning är dyrt. Såväl för enskilda arbetstagare som för arbetsgivare. Den turbulenta personalsituationen leder till ökade kostnader när med­arbetare måste hyras in. Det handlar också om minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som har rätt till socialtjänstens stöd.

Annons
X

Den höga personalomsättningen och de omfattande sjukskrivningarna inom socialtjänsten är tydliga indikatorer på att krav och resurser inte går ihop. 

Landets socialnämnder behöver följa upp hur det ser ut i de verksamheter de har ansvar för. 

För att komma till rätta med problemen genomför Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning av arbetsmiljön på hälften av landets socialtjänstkontor. Inspek­tionerna görs utifrån nya föreskrifter om organisa­torisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna är anpassade efter hur arbetslivet ser ut i dag och de är viktiga i arbetet för ett mänskligt arbetsliv. De slår bland annat fast att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vision har analyserat 47 av Arbetsmiljöverkets inspektions­meddelanden. Det är ett unikt material som förstärker bilden av den alarmerande situa­tionen inom socialtjänsten. Vad som framträder, ännu tydligare än tidigare, är att socialsekreterare arbetar under en oacceptabel tidspress och att yrket är starkt psykiskt påfrestande till sin karaktär. Det ställer ­högre krav på bättre stödstrukturer inom social­tjänsten. 

  Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden har Vision identifierat sju förslag till insatser för att kraven i verksamheten inte ska leda till ohälsosam arbetsbelastning. Det här är också åtgärder som vi vet att våra medlemmar efterfrågar. Det handlar bland annat om stabil bemanning, att skapa möjligheter till återhämtning, erbjuda handledning, uppvärdera chefsrollen och se till att medarbetarna har regelbundna möten med sin närmaste chef. 

  Trenden går att vända. Det visar kommuner som till exempel Malmö, Nyköping och Lund, som har satt i gång ett framgångsrikt förändringsarbete. Att politi­kerna involveras i processen och tar sitt arbets­miljö­ansvar är en nyckelfaktor. 

  Runt om i Sverige har tusentals personer visat sitt engagemang för välfärdsfrågor genom att vara ledamot i en kommunal socialnämnd eller motsvarande. Nämndpolitikerna är ytterst ansvariga för nämndens verksamhet och för medarbetarnas arbetsmiljö. Social­nämnderna är också ansvariga för att verksamheten har tillräckliga resurser och kan möta kraven som ställs på den. 

  Landets socialnämnder behöver följa upp hur det ser ut i de verksamheter de har ansvar för. Till exempel behöver medarbetarnas arbetsmiljö säkras i budgetplaneringen och arbetsmiljöfrågor regelmässigt föras upp på dagordningen. Om det saknas resurser för att uppfylla regelverk ska nämnden vända sig till kommunfullmäktige.

  Visions förhoppning är att vår rapport ska fungera som ett stöd i diskussionen om ökade resurser. Politikerna har alla möjligheter att vända trenden och ge medarbetarna rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Med balans mellan krav och resurser kan vi tillsammans utveckla framtidens socialtjänst och skapa ett mänskligt arbetsliv.

  Veronica Magnusson

  förbundsordförande Vision

  Dalia Eid

  förbundsstyrelseledamot och ordförande Vision Nyköping

  Annons
  Annons
  X

  Landets socialtjänster har inte råd att förlora fler erfarna medarbetare. Men trenden går att vända, skriver Veronica Magnusson och Dalia Eid, fackförbundet Vision.

  Foto: Pressbilder Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X