Annons

”Socialt arbete ska vara förebyggande”

Replik från tre forskare vid Malmö universitet.
Replik från tre forskare vid Malmö universitet. Foto: Johan Nilsson/TT

En hel del av det som juristen Carl-Gustaf Tryblom föreslår är kontraproduktivt och går på tvärs mot befintlig kunskap om socialt arbete. Socialtjänsten bör få möjlighet att arbeta mer förebyggande, skriver tre forskare i en replik.

Under strecket
Publicerad

På SvD Debatt den 30 oktober argumenterar juristen Carl-Gustaf Tryblom för ett antal förändringar för att komma till rätta med socialtjänstens kris. Även om vi i egenskap av utbildare för blivande socionomer och yrkesverksamma – samt som forskare i socialt arbete – välkomnar en debatt om hur framtidens sociala arbete ska se ut, är en hel del av förslagen som ges i texten kontraproduktiva och går på tvärs mot befintlig kunskap om socialt arbete.

Först och främst, socialarbetare ska enligt den internationella definitionen av socialt arbete arbeta för social rättvisa/hållbarhet och för social förändring. De gränsdragningar som görs i artikeln mellan olika former av social utsatthet, som den som drabbar vissa barn framför andra, eller vissa former av missbruk framför andra, låter sig därmed inte göras. Det som dock kan diskuteras är hur bemötande, behov och vilka former av stöd och hjälp som kan och bör erbjudas kan skilja sig åt mellan människor i olika sociala situationer. Här behövs alltså snarare en socialtjänst som ges resurser och mandat att bedriva ett socialt arbete som på allvar tar människors olika behov och förutsättningar i beaktande, på deras villkor. Ett exempel på det motsatta är hur socialarbetare i dag allt mer tycks fråntas beslutanderätten och därmed inte längre kan fatta beslut i linje med människors behov och rättigheter.

Annons
Annons
Annons