Annons

”Socialstyrelsen vilseleder om ångest och depression”

Socialstyrelsen tycks sakna förmåga att inse att man dragit felaktiga slutsatser av den forskning som finns. Situationen är nu så allvarlig att en extern granskning måste till, skriver ett flertal psykologer och psykoterapeuter i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell
Foto: Yvonne Åsell

I SvD den 5/2 kritiserade vi de nya nationella riktlinjerna för ångest och depression utifrån att Socialstyrelsen inte beaktat aktuell vetenskap, beprövad erfarenhet och patientsynpunkter. Riktlinjerna leder därför till sämre vårdresultat. Socialstyrelsen skrev den 7/2 en till stora delar vilseledande replik.

Annons
Annons
Annons