Socialstyrelsen vill råda bot på överbruk av mediciner

Äldre personer äter för många mediciner, tio läkemedel per person är inte ovanligt. En del är direkt olämpliga och biverkningar är många, varnar Socialstyrelsen som tagit fram ett konkret mätinstrument för läkarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Andelen 75-åringar och äldre utgör bara 9 procent av befolkningen men svarar för en fjärdedel av landets hela läkemedelskonsumtion.
Medicinanvändningen har successivt ökat sedan mitten av 80-talet. En ny studie bland alla äldreboenden i Jönköping bekräftar trenden; genomsnittet ligger på tio mediciner per personer, en del har alltså ännu fler. Var femte har läkemedel som kan orsaka förvirringstillstånd.

Ökningen beror till viss del på att nya mediciner tas fram. Och hos många gamla kan olika mediciner vara nödvändiga.
Men problemen med biverkningar är stora: Yrsel, falltendens, trötthet, minnessvårigheter, blodtrycksfall, inkontinens och sämre aptit är några. Och riskerna ökar med antalet mediciner som dessutom kan förstärka eller motverka varandra.
Senaste studien visar att hela 18 procent av alla sjukhusinläggningar beror på läkemedelsbiverkningar.
En grov uppskattning av Socialstyrelsen visar att biverkningarna kostar runt två miljarder kronor årligen i direkta sjukvårdskostnader.

Annons
Annons
Annons