Annons
X
Annons
X

Socialstyrelsen utreder krav på registerutdrag

Socialstyrelsen utreder nu möjligheten att kräva utdrag ur brottsregistret för de 21 yrkesgrupper som legitimeras, bland annat läkare, psykologer och sjuksköterskor. ”Man får ju ett förtroende med en legitimation och det bör tåla granskning”, säger Thomas Tegenfeldt vid Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet. Samtidigt utreds frågan i en statlig utredning.

I dagsläget krävs inte utdrag ur brottsregistret för anställning inom hälso- och sjukvård. Inte heller vid utfärdandet av legitimation i yrken som läkare, sjuksköterska eller psykolog. Däremot måste den som anställs inom barnomsorgen lämna utdrag ur belastningsregistret. Socialstyrelsen undersöker nu möjligheten att införa krav på ett utdrag ur brottsregistret efter avslutad utbildning i samband med att man ansöker om yrkeslegitimation.

– Det är inte bra att legitimationen inte kräver registerutdrag. När man arbetar i ett yrke som bygger på förtroende ska man kunna känna trygghet som patient. Man får ju ett förtroende med en legitimation och det bör tåla granskning, säger Thomas Tegenfeldt, enhetschef på Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet till SvD.se.

Socialstyrelsen tittar nu på vilka möjligheter man har att införa kravet i samband med att man utfärdar legitimation.

Annons
X

– Vi är inte helt klara på det juridiska och det är det arbete som görs nu, säger Thomas Tengenfeldt till SvD.se

Parallellt utreds frågan i en statlig utredning under ledning av hovrättsråd Lars Lundgren. Patientsäkerhetsutredningen ska bland annat överväga om det bör införas krav på att den som erbjuds anställning i hälso- och sjukvården ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret för att vara aktuell för anställning.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X