Socialstyrelsen: Brister i vården efter förlossning

Dålig kontinuitet i vården, risk att psykisk ohälsa inte upptäcks och en otydlighet kring vart kvinnor som upplever problem efter sin förlossning ska vända sig. Vår nya kartläggning visar på en rad brister i vården av kvinnor som har fött barn, skriver Olivia Wigzell och Emma Lindgren, Socialstyrelsen.

Under strecket
Publicerad

Det finns stora skillnader mellan landstingen i vården som familjen får under BB-­tiden. Samvård, där mamma och barn är tillsammans, underlättar för anknytning och amning, skriver Olivia Wigzell och Emma Lindgren.

Foto: Christine Olsson/TT

Olivia Wigzell och Emma Lindgren

Foto: Pressbilder
Annons

I den pågående debatten om förlossningsvården har röster höjts för en mer jämställd, sammanhållen och likvärdig vård för kvinnor som fött barn.

Socialstyrelsen har på uppdrag av ­regeringen gjort en enkätundersökning och kartläggning av vården efter förlossning. Resul­taten visar att det finns flera brister och behov av förändring. De visar också att det finns flera omotiverade skillnader mellan ­olika landsting och mellan sjukhus.  

Annons
Annons
Annons