Annons
X
Annons
X

Socialsekreterare slår larm

Kommunens ekonomi – inte behoven – styr hjälpen från socialtjänsten, visar en enkätundersökning från SSR. Värst är situationen i Stockholms stad, där varannan socialsekreterare anser att rättssäkerheten är hotad.

Socialsekreterarna Anna Nordin, Åsa Molin och Elin Lindén.
Socialsekreterarna Anna Nordin, Åsa Molin och Elin Lindén. Foto: LARS PEHRSON

Socialsekreterare är en vanligtvis en tyst yrkesgrupp, som inte i första taget tar bladet från munnen. En undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit göra bland sina medlemmar visar dock på hur arbetsbelastningen ökat dramatiskt de senaste åren. Värst är situationen i Stockholms stad, där varannan socialsekreterare uppger att rättssäkerheten är hotad inom socialtjänsten.

– Vi har gjort våra undersökningar sedan 2008, och vi ser helt klart att stressen har ökat. I Stockholms stad tror jag inte att politikerna förstått hur illa det är. Som medborgarna måste man ju också känna sig trygg med att få hjälp. Därför måste man ta det här på allvar, säger Heike Erkers, förbundsordförande för SSR.

Enligt SSR är växande klyftor en förklaring till det ökade trycket på socialtjänsten som socialsekreterare i hela landet vittnar om. Allra mest märks förändringen i storstäderna, och svaren från Stockholms stad sticker ut.

Annons
X

•57 procent upplever att klyftorna mellan människor i kommunen har ökat. (48 procent i hela landet.)

•19 procent av socialsekreterarna i Stockholm anser att de kan leva upp till socialtjänstlagens intentioner. (33 procent i hela landet.)

•51 procent svarar att de inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten i arbetet. (37 procent i landet.)

•60 procent har sömnproblem. (55 procent i landet.)

Elin Lindén, Åsa Molin och Anna Nordin är socialsekreterare i Rinkeby-Kista. Där har anmälningarna om barn som far illa nästan fördubblats det senaste året.

I ett brev till stadsdelsnämndens politiker från början av oktober beskriver Elin Lindén sin arbetssituation, där hon ofta går med ”förhöjd puls och pumpande adrenalin” genom arbetsdagen.

–Som socialsekreterare är verksamheten akutstyrd. Det kan röra sig om ett omedelbart omhändertagande av ett våldsutsatt barn en eftermiddag, då vi måste stressa från polisförhör till att prata med någon förälder, och snabbt ta svåra beslut som gäller barnen. Efteråt krävs tid för samtal och reflektion, men det finns absolut inte, säger Elin Lindén, som tycker att det värsta är att barn och familjer inte får den hjälp de har rätt till.

På socialkontoret haltar verksamheten också eftersom flera kollegor slutat, och nya socialsekreterare inte kunnat rekryteras.

Vid onsdagens budgetpresentation i Stockholms stadshus aviserade den borgerliga alliansen ökade resurser till socialtjänsten i 2013 års budget.

Det räcker inte, tycker den socialdemokratiska oppositionen i Stockholms stadshus. Oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) vill att staden utreder socialarbetarnas arbetssituation.

–Jag tycker att man ska göra det för personalens skull, men också för att det drabbar alla stockholmare som har behov av hjälp och stöd. Det här är värre än jag trodde, säger Roger Mogert (S),

Tillförordnade socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M) tycker att den borgerliga alliansen uppmärksammar behovet genom tillskottet i budgeten.

–Det är klart att staden måste se till att det finns en rättssäkerhet, men vi tror inte att en utredning är det som behövs. Nu gör vi den här satsningen på individ- och familjeomsorgen med 89 miljoner kronor – vi hoppas att det ska bli ett rejält tillskott, säger Marie Ljungberg Schött.

Annons
Annons
X

Socialsekreterarna Anna Nordin, Åsa Molin och Elin Lindén.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X