Annons

Socialministern gör helt rätt

Det är rätt av socialminister Göran Hägglund att inte företa några förhastade förändringar av den lag som reglerar dödskriterierna. Istället bör den praxis som utvecklats under de senste åren utvärderas, skriver Jan Eklund, docent i anestesiologi och intensivvård, fd intensivvårdschef Karolinska sjukhuset.

Under strecket
Publicerad

Det är rätt av socialminister Göran Hägglund att trots krav från olika håll inte företa några förhastade ändringar av 1987 års ”lag om kriterier för bestämmande av människans död”. Hans beslut är kanske färgat av hans kristna bakgrund, men lagen är också efter ett tillägg gjort 1995 tyvärr oklar vilket gett utrymme för ”praxisglidningar” av det slag som bland annat framkom i professor
Stellan Welins inlägg på Brännpunkt 21/10.

Därför behöver lagen överses, något som dock inte säkert innebär att den skall förändras i den riktning som Welin avser. En lag som skall definiera gränsen mellan liv och död är så central att den inte efter en snabbutredning kan ändras med några penndrag, hur välgrundade skäl man än tycker sig ha.

Annons
Annons
Annons