Annons

Socialdemokraterna sviker yrkeseleverna

Det finns en rad missförhållanden som måste ses som en följd av de socialdemokratiska reformerna på skolans område på 1990-talet, skriver artikelförfattaren.
Det finns en rad missförhållanden som måste ses som en följd av de socialdemokratiska reformerna på skolans område på 1990-talet, skriver artikelförfattaren. Foto: ALEXANDER VON SYDOW/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt 6/5 glädjer sig socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Mikael Damberg åt att allt färre niondeklassare söker yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Mikael Damberg menar att en PM från Skolverket om ”de preliminära förstahandsvalen till gymnasieskolan hösten 2011” bekräftar Socialdemokraternas uppfattning att den senaste gymnasiereformen, som bland annat innebar att de arbetslivsförberedande inslagen i yrkesprogrammen fick ökat utrymme, gör yrkesutbildningarna mindre attraktiva. Ungdomarna vill ha breda utbildningar och väljer bort ”återvändsgränder”.

För det första måste man fråga sig med vilken trovärdighet Mikael Damberg använder Skolverkets underlag. Det handlar om en urvalsundersökning och i PM:et är det niondeklassarnas preliminära val som återges. Det har inte gjorts några justeringar för behöriga och obehöriga sökande.

Annons
Annons
Annons