X
Annons
X

Socialarbetaren ska se till individens rätt

Nu pågår socionomdagarna i Stockholm. Flera hundra socionomer från landets alla kommuner möter varandra, forskare, förlag, branschföretag och politiker. De skall nätverka, köpa nya metoder och höra om de senaste rönen. Vi frågar oss vad som har hänt med det sociala arbetet, skriver åtta undertecknare från socialförvaltningar, universitet och högskolor.

En av de mest avgörande utgångspunkterna för socialt arbete är om man anser att samhället skapar sociala problem som drabbar individer som lever i ett samhälle eller om individer har sociala problem som drabbar dem själva och samhället i övrigt.

Låt oss med en gång fastställa att vår utgångspunkt är att sociala problem i all väsentlighet uppstår genom strukturella och institutionella brister i samhället som drabbar individer. Människor drabbas inte av marginalisering, fattigdom och andra former av sociala problem primärt av egen förskyllan utan till följd av maktobalanser i samhället.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X