Jonas Andersson Schwarz:Sociala spel förtydligas i Chatroulette

Reglerna är hänsynslösa. Med ett klick underkänns den slumpmässigt framtagna videosamtals­partnern. Om båda parter istället gillar det skärmarna visar öppnas dörren till gränsöverskridande möten såväl som sexuella spel, där många användare är minderåriga.

Publicerad
Annons

Det finns ett framväxande fält av kritiska studier av digitaliseringen, där normbildning, moral och mentalitet sätts i relation till nätets materialitet. Internet ses här inte bara som en plats där kultur äger rum, utan blir ett prisma varigenom vi ser helt nya organisationsformer för just ekonomi, politik, kultur och etik. Som Christopher Kullenberg visar i ”Det nätpolitiska manifestet” (2010) förstärker nätet kopplingar mellan människor – och skapar nya kopplingar, vars möjligheter varken är utforskade till fullo eller utnyttjade maximalt. Nätet har aldrig varit en enhetlig teknologi. Det är långt ifrån självklart vad vi menar när vi pratar om det. Innovationer som har debatterats flitigt den senaste tiden, såsom Spotify och Apples Ipad, har egentligen ett närmare släktskap med centraliserade massmedier som radio, tv och tidningar än med webbens decentraliserade tvåvägskommunikation. Vi ser nu, som Pelle Snickars noterade (SvD 26/8), en sorts periodisering av nätet, där det som gör webben unik – dess förmåga att förmedla i båda riktningar på ett obehindrat, flexibelt, skalbart och i hög grad anonymt sätt – har kommit att ses som gammalt, medan nöjesmaterial på begäran (Spotify, Voddler) samt mobiltelefonernas applikationer ses som det nya. Det unika med det ”gamla” – öppenheten, möjligheten till innovation – gör det samtidigt problematiskt, då totalt öppna system tenderar att urarta. De fylls av spam, virus, moraliska betänkligheter. Myllret blir ohanterligt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons