”Sociala skillnader måste byggas bort”

De bostadspolitiska förslag som kommit från regeringen är bra, men mer behöver göras i Stockholmsregionen. Det är avgörande att minska de stora sociala skillnaderna och förmå fler kommuner att dela på ansvaret, skriver S-politikerna Jens Sjöström och Claes Thunblad.

Under strecket
Publicerad

Nybyggda villor i Sundbybergs kommun i Stockholmsområdet.

Foto: Fredrik Persson/TT

Jens Sjöström och Claes Thunblad

Foto: Anna Molander, Rickard Kilström
Annons

Vi välkomnar regeringens 22 förslag för ökat bostadsbyggande. Det är bra förslag som ger mer byggbar mark, bidrar till att sänka byggnadskostnaderna och kortar ledtiderna. Men det gäller inte bara att få fart på bostadsbyggandet, utan att använda bostadsbyggandet för att skapa en mer hållbar region. En region där fler har möjlighet att ta del av de bostäder som byggs och där bostadsbyggandet bidrar till att minska sociala skillnader och därigenom stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft.
Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ökar, men trots det är vi långt ifrån den byggtakt som behövs för att möta behoven. Bostadskrisen hotar regionens tillväxt och gör det svårare för alla som vill skapa sig en framtid här.

En av Stockholms läns största utmaningar är de stora sociala skillnaderna. De präglar regionen och visar sig i skillnader i utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och inte minst i folkhälsa och livslängd. Idag lever en kvinna som föds i Danderyd i genomsnitt fem år längre än en kvinna som föds i Nynäshamn.

Annons
Annons
Annons