Annons

”Sociala medier ökar trycket att konsumera”

Konsumtion har blivit ett av de starkaste kriterierna för hur vi bedömer varandra. Sociala medier synliggör konsumtion och förstärker social jämförelse. Men många pensionärer, barn­familjer och unga har begränsade resurser att klara konsumtionstrycket, skriver Karin M Ekström och Torbjörn Hjort.

Under strecket
Publicerad

För några veckor sedan återvände barnen till skolan och många var säkert ivriga att ­berätta vad de gjort under sommarlovet. Men ­genom sociala medier vet de flesta eleverna redan vem som varit i USA under sommaren och vem som ”inte verkar ha gjort någonting”, skriver forskarna Karin M Ekström och Torbjörn Hjort.

Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT, Mark Lennihan/APBild 1 av 2

Karin M Ekström och Torbjörn Hjort

Foto: PrivatBild 2 av 2

För några veckor sedan återvände barnen till skolan och många var säkert ivriga att ­berätta vad de gjort under sommarlovet. Men ­genom sociala medier vet de flesta eleverna redan vem som varit i USA under sommaren och vem som ”inte verkar ha gjort någonting”, skriver forskarna Karin M Ekström och Torbjörn Hjort.

Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT, Mark Lennihan/APBild 1 av 1
För några veckor sedan återvände barnen till skolan och många var säkert ivriga att ­berätta vad de gjort under sommarlovet. Men ­genom sociala medier vet de flesta eleverna redan vem som varit i USA under sommaren och vem som ”inte verkar ha gjort någonting”, skriver forskarna Karin M Ekström och Torbjörn Hjort.
För några veckor sedan återvände barnen till skolan och många var säkert ivriga att ­berätta vad de gjort under sommarlovet. Men ­genom sociala medier vet de flesta eleverna redan vem som varit i USA under sommaren och vem som ”inte verkar ha gjort någonting”, skriver forskarna Karin M Ekström och Torbjörn Hjort. Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT, Mark Lennihan/AP

Socialt hållbar konsumtion behöver större uppmärksamhet bland politiker, näringsliv, organisationer och inte minst i skolan. I samhällsdebatten hörs ofta konsumtionens roll för ekonomisk tillväxt och under senare år även dess negativa konsekvenser för miljön. Men var förs debatten om konsumtionens sociala betydelse, det vill säga den roll konsumtionen spelar för att kunna delta i samhället? Politiskt lyfts aspekter som överskuldsättning och konsumentskydd fram, men frågan om social hållbarhet behöver diskuteras bredare än så.

Annons
Annons
Annons