Annons

Social misstro orsakar kriser

SKATTEFUSK Det största problemet för de värst krisande länderna är att de inte lyckats ta in tillräckligt med skatt. Det beror i sin tur på att medborgarna inte litar på att andra gör rätt för sig, skriver statsvetaren Bo Rothstein.

Publicerad

Greklands ekonomiska kris har skapat stor politisk oro och i grunden skakat om EU. Som debatten har utvecklat sig finns det emellertid anledning att stanna upp vid två frågor.

För det första den tes som drivs av bland andra ledande nationalekonomer där man pekat på att grundproblemet för Grekland är att de offentliga utgifterna varit för höga och att stora nedskärningar nu måste vidtas. Granskar man data framkommer emellertid en helt annan bild, nämligen att de OECD-länder som nu har stora problem med sina offent- liga finanser inte alls visar sig ha jämförelsevis höga offentliga utgifter. Tvärtom är länderna med stora budgetunderskott oftast de som ligger i nederkanten vad gäller offentliga utgifter. Till detta kommer att bland de länder som har jämförelsevis höga skatter och relativt sett generösa sociala välfärdsprogram återfinns många av de som nu har bäst ordning på sina offentliga finanser (till exempel Danmark, Finland, Neder- länderna, Norge, Sverige och Österrike).

Annons
Annons
Annons