Annons
X
Annons
X

Sobi - en placering med potential

Positivt kassaflöde, stabila finanser och ett nytt preparat mot blödarsjuka i långt framskriden fas talar för Sobi som aktieplacering. Tidningen Aktiespararen tror på högriskbolaget där Investor är huvudägare med 40 procent av aktierna.

Medicinsk forskning.

Medicinsk forskning. Foto: SCANPIX

Forskningsföretag är generellt sett högriskbolag och inte sällan riktigt misslyckade aktieplaceringar. Trots detta bör man behålla sina aktier i Swedish Orphan-Biovitrum (Sobi). Anledningen är att bolaget har ett positivt kassaflöde och stabila finanser. Dessutom finns chansen att det lyckas med sin satsning på ett nytt preparat mot blödarsjuka. Svaret väntas under andra halvåret 2012.

Sobis vd, Geoffrey McDonough, inledde sin kommentar till årets första kvartal med orden: ”Året har börjat bra, med god tillväxt under kvartalet. Vi har träffat två betydelsefulla överenskommelser med Pfizer och ett viktigt avtal med säljarna av Arexis.”

Aktiemarknaden var inte lika övertygad om den positiva inledningen och sänkte aktiekursen med 5 procent när rapporten presenterades. Fortfarande är dock Sobiaktien en av de bästa på börsen sedan årsskiftet, med en uppgång på 40 procent efter att i fjol ha fallit med hela 60 procent.

Annons
X

De stora rörelserna visar hur svårt aktiemarknaden har att bedöma de senaste årens turer i Sobi, där en stor del av ledningen har försvunnit efter uppgifter om stor oenighet mellan ledande personer om inriktningen efter att Swedish Orphan och Biovitrum slogs samman 2009. Det är bra att bolaget nu har blivit tydligare i sin kommunikation och sitt strategival, och man kanske inte ska ta alltför allvarligt på alla personalavhopp. Det brukar vara bra att en vd får bestämma vilka som ska vara de närmaste medarbetarna när ett skifte sker.

Sobi består i dag av fyra delar. Det är försäljning av två egna läkemedel, Orfadin och Kineret, där det förstnämnda används mot ovanliga leversjukdomar och det andra motverkar ledgångsreumatism. De bägge väl inarbetade läkemedlen står för drygt 800 miljoner kronor, eller 45 procent, av koncernens försäljning.

Vidare säljer Sobi ett 40-tal läkemedel på licens. Omsättningen för dessa uppgår till drygt 500 miljoner kronor. Sobi tillverkar därutöver Refacto, en medicin mot blödarsjuka, på uppdrag åt läkemedelsjätten Pfizer. Omsättningen härifrån uppgår till runt 500 miljoner kronor om året.

Det fjärde benet har ingen omsättning alls. Det är utvecklingen av två nya läkemedel, som nu är i den tredje och slutliga fasen. Sobis egenutvecklade produkt mot blödarsjuka är mest intressant, och ett eventuellt godkännande ges under andra halvåret 2012.

Den andra forskningsprodukten är ett tillväxtenzym tänkt att hjälpa för tidigt födda barn. Besked om godkännande väntas under 2013.

Aktiespararen väljer att inta en positiv syn på aktien. En anledning är Sobis breda verksamhet, med en kombination av intäkter från licens- och egenförsäljning samt egen forskning. Bolaget har i dag ett litet positivt kassaflöde, varför det inte är beroende av extern finansiering. Detta är ovanligt bland börsens forskningsbolag.

Ett andra skäl är bolagets framtida medicin mot blödarsjuka. Med tanke på att Sobi kan produktområdet efter tillverkningen av en konkurrerande medicin åt Pfizer, och att bolagets forskning har visat positiva fas 2-studier, är forskningen klart intressant.

Det är därför fel att sälja Sobiaktien nu, när läkemedelsbolaget står så nära ett eventuellt genombrott.

Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där Ulf Petersson är analytiker.

Ulf Petersson

Annons
Annons
X

Medicinsk forskning.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X