Annons

”Snöskotrarnas vilda framfart bör stoppas”

Vita snötäckta fält kan se väldigt inbjudande ut men dölja sköra skogsplantor, jordbruksgrödor eller känsliga naturvärden, skriver artikelförfattarna.
Vita snötäckta fält kan se väldigt inbjudande ut men dölja sköra skogsplantor, jordbruksgrödor eller känsliga naturvärden, skriver artikelförfattarna. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Vi är djupt besvikna på den utredning om terrängkörning som överlämnades till miljöministern på fredagen. Det skriver företrädare för rennäring, naturvård, friluftsliv och markägare.

Under strecket
Publicerad

Terrängkörning upplevs av många som höjden av frihet, men för andra grupper vållar dagens tämligen oreglerade verksamhet stora problem. När förslagen i terrängkörningsutredningen i fredags presenterades för miljöminister Isabella Lövin känner vi som företrädare för naturvård, friluftsliv, samer och privata markägare stor besvikelse. Förslaget ser i princip ut som den nuvarande dåligt fungerande lagstiftningen. Den kommer inte minska de markskador och störningar som snöskoteråkning många gånger leder till. Vi bedömer utredningen som ett stort misslyckande. Utredaren har trots tydliga direktiv inte gjort vad regeringen bett honom att göra.

Snöskoterkörning är en viktig del av livet i norra Sverige, för boende, turism och de areella näringarna. Men vi kräver ordning och reda. Dagens höga nivå av skador och störningar har tre huvudorsaker; den kraftiga ökningen av antalet skotrar, teknikutvecklingen och den otydliga lagstiftningen. Vi var därför både positiva och förväntansfulla när miljöministern tillsatte en utredning i syfte att minska skador och störningar från snöskotrar och andra terrängfordon.

Annons
Annons
Annons