Annons

Dick Harrison:Snorre Sturlasson drack importerade viner i eget spa

Foto: Michael Pettersson/IBL

Den 23 september 1241 mördades en av den nordiska historiens ryktbaraste personer genom tiderna, islänningen Snorre Sturlasson. Han sista ord lär har varit: ”Hugg inte!”.

Under strecket
Publicerad

Det mesta av vad vi tror oss veta om fornnordisk tro, sed och mytologi stammar från Snorre Sturlassons skrifter. Men vem var egentligen författaren som skrev ”Den yngre Eddan”, ”Heimskringla” och eventuellt också nedtecknade ”Egil Skallagrimssons saga”. Och varför dödades han så brutalt?

Det första vi bör göra när vi visualiserar Snorre Sturlasson är att tänka bort järnåldersbarbariet. Att han skrev om gamla gudar och hjältar berodde, paradoxalt nog, på att allt detta var att betrakta som urgamla och potentiellt lättglömda företeelser. Snorre levde två sekler efter Islands kristnande och nästan lika länge efter det katolska kungadömets etablering i moderlandet Norge. Han var förmögen och högättad, hade politiska och litterära ambitioner och var synnerligen väl medveten om dåtidens kulturella strömningar på kontinenten.

Annons
Annons
Annons