Annons
X
Annons
X

”Snöröjningen gynnar män”

Med vintern i antågande är det hög tid att göra snöröjningen mer jämställd. Det anser i alla fall Miljöpartiet i Stockholm.

– Männen och deras bilåkande har alltid prioriterats högst. Det är dags att ändra på det, säger oppositionsborgarrådet Daniel Helldén.

[object Object]
Maskinföraren Göran Henecke snöröjer på Norr Mälarstrand. Gatuborgarrådet Ulla Hamilton presenterade i år en ny metod för att snöröja cykelbanor med borste och saltvagn i Stockholm. Det räcker inte anser MP. Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON/TT

Männen och deras bilåkande har alltid prioriterats högst.
Daniel Helldén (MP).

Han är vice ordförande i Stockholms stads trafik- och renhållningsnämnd och vid ett möte på torsdag den här veckan tänker miljöpartiet lägga fram ett förslag om att se över hur snöröjningen organiseras.

– Vi har sett att idag underpriotierar snöröjningen de mest utsatta grupperna, framförallt kvinnor som i högre utsträckning än män åker kollektivt, går eller cyklar, säger Daniel Helldén.

Annons
X

– Staden ska vara tillgänglig för alla, det är den inte idag. Idag prioriteras stora trafikleder framför kollektivstråken och gång- och cykelbanor hamnar långt ned. Det är lättare för bilar än människor att ta sig fram, säger Daniel Helldén.

MP säger sig ha inspirerats av Karlskoga kommun som redan infört motsvarande förändringar (
se filmklipp här). På Karlskoga kommuns webbplats står att läsa:

”Eftersom det är svårare att gå eller cykla i tio centimeter snö än att köra bil plogar vi gång- och cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom resvaneundersökningar visar att fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt.”

Nyttan är enligt Daniel Helldén framförallt färre olyckor. Han pekar på statistik som visar att tre gånger fler fotgängare än bilister skadar sig i vintertrafiken vilket i sin tur leder till stora samhällsekonomiska kostnader.

Skälen är historiska, menar Daniel Helldén.

– Männen och deras bilåkande har alltid prioriterats högst. Men man måste se till hur en modern stad fungerar idag, det är helt andra transportmönster. Gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafiken måste komma först.

Förändringarna kan genomföras redan till den kommande vintersäsongen.

– Det borde kunna gå. Så fort som möjligt, säger Daniel Helldén.

Annons
Annons
X

Maskinföraren Göran Henecke snöröjer på Norr Mälarstrand. Gatuborgarrådet Ulla Hamilton presenterade i år en ny metod för att snöröja cykelbanor med borste och saltvagn i Stockholm. Det räcker inte anser MP.

Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X