Annons

Snäv syn på kunskap med fler prov

Fler nationella prov aviseras nu för att nå likvärdighet i betygsättningen. Tanken tycks vara att lärarna brister i sitt professionella ansvar. Men tänk om det snarare är tvärt om, skriver Christer Fritzell, professor i pedagogik.

Publicerad

I den dagsaktuella debatten om betygen hävdas att pojkar missgynnas genom att flickor får högre slutbetyg än vad resultaten på nationella prov anvisar. I debatten sägs att detta beror på att flertalet lärare är kvinnor, att flickorna är mer välanpassade, ”smörar” för lärarna och liknande. Pojkarna anses i stället få för låga betyg för att de inte är lika väluppfostrade och anpassliga.

Från politiskt håll framförs att problemet ska åtgärdas genom fler nationella prov för att nå likvärdighet i betygsättningen. Landets internationella konkurrenskraft och individens behov av ”tidiga insatser” sägs motivera allt mer omfattande standardiserade bedömningar och betyg. Man tycks mena att lärarna här liksom på andra punkter brister i sitt professionella ansvar. Men tänk om det snarare är tvärt om!

Annons
Annons
Annons