Annons

Snäv mätning styr skolpolitik

DEBATT Politiker använder gärna Pisa-mätningarna av elevers kunskaper som slagträ i skoldebatten. Men mätningarna ger ingen heltäckande bild av tillståndet i svensk skola, skriver Daniel Pettersson som har doktorerat på skolpolitiken och Pisa.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jan Björklund (FP) vid presentationen av senaste Pisa-mätningen 2010.

Foto: FOTO: ANDERS WIKLUND/TTBild 1 av 1

Jan Björklund (FP) vid presentationen av senaste Pisa-mätningen 2010.

Foto: FOTO: ANDERS WIKLUND/TTBild 1 av 1
Jan Björklund (FP) vid presentationen av senaste Pisa-mätningen 2010.
Jan Björklund (FP) vid presentationen av senaste Pisa-mätningen 2010. Foto: FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Idag publiceras resultaten från den femte Pisa-undersökningen och med det kommer de politiska diskussionerna om skolan åter ta fart. I Sverige deltog nästan 4700 15-åringar fördelade på 210 skolor under våren 2012. Utöver proven besvarades enkäter med frågor om elevernas bakgrund och motivation för lärande. Som ett komplement fick rektorer besvara frågor om lärandemiljö, lärarnas kompetens samt elevernas beteende och inställning till lärande.

Annons
Annons
Annons