Snart rullar tåget för Stadsbiblioteket

Under strecket
Publicerad
Annons

”Vi kommer inte vara bland dem som sätter käppar i hjulet för att förverkliga utmanande arkitektoniska idéer”, skriver Mats Hellström och Annika Billström (SvD Brännpunkt 14/10). Det är en mening som flaggar för en passivitet vars heroiska tonfall sprider förundran.
Om avsikten är att Stockholm ska uppdatera sitt bestånd av mästerliga byggnader kan det vara skäl att se vad som verkligen får fram dem.

I motsats till författarna ser jag all anledning att ägna tid och kraft åt att analysera orsakerna till att arkitekturen i Stockholm hamnat i det bakvatten där den förvisso befinner sig.
Tre orsaker kan pekas ut.
För det första har landets arkitekter med få undantag varken kunnat eller velat mäta sig med den internationella eliten.
För det andra har den svenska byggsektorn och planprocessen systematiskt utvecklats till att reducera arkitektens utrymme och befogenheter.
För det tredje har Stockholm de senaste decennierna sjösatt mycket få projekt med en sådan ambitionsnivå att någon mångsidig och
genomarbetad arkitektur varit möjlig ens på pappret.

Annons
Annons
Annons