Annons
X
Annons
X

Snart inget botemedel mot gonorré

Fallen av gonorrésmitta ökar allt snabbare i Sverige. Samtidigt är snart alla läkemedel verkningslösa mot bakterierna. Idag finns bara en antibiotikaklass kvar som fortfarande fungerar. Enligt forskare handlar det om när - inte om - bakterierna blir resistenta mot all antibiotika.

Den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré blir allt vanligare i Sverige. De senaste tio åren har antalet smittade ökat nästan årligen.

När Smittskyddsinstitutet nu redovisar de senaste halvårssiffrorna har sjukdomen ökat med 22 procent jämfört med första halvåret i fjol, 400 smittades under årets första halvår. I Stockholm smittades nästan lika många under årets första halvår som under hela 2009.

Samtidigt blir allt fler läkemedel verkningslösa mot den aggressiva bakterien. På några år har flera antibiotika som tidigare har använts för att behandla gonorré blivit verkningslösa.

Annons
X

– Det börjar bli akut. Nu är man inne på sista antibiotikaklassen, och även där börjar man se en minskad känslighet. Det är inte en fråga om också det kommer att bli verkningslöst, det är en fråga om när, säger Magnus Unemo, docent vid Universitetssjukhuset i Örebro och forskare inom gonorré och antibiotikaresistens.

Han är också med i en expertgrupp inom WHO (Världshälsoorganisationen) för att övervaka problemet.

– Frågan ligger på högsta nivå i WHO, det är ett akutläge där man försöker att intensifiera övervakningen av resistensen hos bakterierna. Men tyvärr har det inte varit högprioriterat inom läkemedelsindustrin. Det ger inte så mycket pengar, som till exempel blodtrycksmedicin som man måste ta dagligen, säger han.

De möjligheter som finns när ingen antibiotika fungerar är att kombinera olika antibiotika för att de tillsammans ska kunna rå på bakterierna. Ett annat alternativ är att ge multipla antibiotikadoser.

Om det fungerar vet man inte.

– Det är ingenting man har någon erfarenhet av, det behövs mycket studier och forskning, och är med stor sannolikhet endast en lösning på kortare sikt.

Det är framför allt i Asien som resistensen utvecklats, dels har bakterierna själva varit effektiva att förändra sitt eget DNA, dels genom oförsiktigt användande av antibiotika. De resistenta stammarna har sedan spridit sig.

Gonorréförekomsten har länge varit hög i utvecklingsländerna, men sedan slutet på 1990-talet har man sett samma tendens även i mer utvecklade länder. Det är i första hand i gruppen män som har sex med män där smittan ökat i Sverige, men även hos kvinnor.

Att smittan ökar tror Magnus Unemo beror på ett förändrat sexualbeteende med ett ökat risktagande, oskyddat sex i för hög grad, och fler oskyddade skilda sexuella kontakter.

Även antalet hivsmittade i Sverige har ökat så gott som årligen sedan slutet på 1990-talet, något kritiker hävdar beror på en radikal minskning i medel satsade på informationskampanjer.

– Uppmärksamheten i samhället när det gäller alla typer av sexuellt överförbara sjukdomar måste öka, säger Magnus Unemo.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X