Annons
X
Annons
X

Snart bor halva jordens befolkning i städer

I slutet av 2008 passerar mänskligheten en viktig milstolpe. Då kommer hälften av världens 6,7 miljarder människor att leva i städer, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA i en rapport.

Särskilt i Asien och i Afrika växer massiva megastäder upp, enligt FN. Och relativt snart, år 2050, väntas hela 70 procent av världens befolkning bo i städer. Med befolkningsökningen betyder det att 6,4 miljarder människor väntas bo i storstäder i mitten av århundradet.

Urbaniseringen innebär att 27 så kallade ”megastäder” med minst tio miljoner invånare kommer att finnas 2050. Idag finns 19 megastäder i världen, bland dem Tokyo, Delhi, och New York.

Men framför allt är det mindre städer som idag har färre än 500000 invånare som kommer att växa så det knakar.

Annons
X

”Världens städer och tätorter kommer att absorbera den väntande befolkningstillväxten samtidigt som de drar till sig människor från landsbygden”, skriver FN.

Landsbygden kommer långsamt att avfolkas, och i mitten av århundradet väntas 600 miljoner färre människor leva på landet, enligt FN.

Det är särskilt i Afrika och Asien som urbaniseringen går i expressfart. Idag lever bara 39 procent av afrikanerna i städer och 41 procent av asiaterna i tätorter. Det kan jämföras med Europa, USA och andra i-länder där 70 procent av befolkningen bor i städer.

I Kina, världens folkrikaste land, väntas storstäderna explodera i invånarantal. Där kommer 70 procent av befolkningen att bo i städer 2050, jämfört med 40 procent idag. En miljard människor kommer därmed att bo i kinesiska städer inom överskådlig framtid.

Däremot kommer urbaniseringen inte att öka lika dramatiskt i Indien, världens näst folkrikaste nation. År 2050 väntas bara 55 procent av befolkningen bo i städer jämfört med dagens relativt låga siffra 29 procent. Fast det är ändå så många som 900 miljoner människor som beräknas bo i Indiens städer om 40 år.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X