Annons
X
Annons
X

Snart är skattesystemet helt obegripligt

Margareta Winberg ville behålla den statsrådspension hon får för att hon var minister i de senaste socialdemokratiska regeringarna och samtidigt få arvode från Svenska Spel som hon är styrelseordförande för. Problemet är att statsrådspensionen är en inkomstförsäkring som minskar när det före detta statsrådet har andra inkomster. Winberg ville därför få arvodet utbetalt till sitt företag istället, för att slippa den nedsättningen.

Enligt Winberg gav Skatteverket klartecken, men nu hävdar Skatteverket att Winbergs upplägg bryter mot skattereglerna, bland annat för att verksamhetsbeskrivningen för hennes företag inte stämmer med uppdragets karaktär.

Journalisten och författaren Andreas Ekström och frilansskribenten Isobel Hadley-Kamptz har båda fått donationer via sina bloggar och kontaktat Skatteverket för att reda ut om och hur intäkterna ska deklareras. Gåvoskatten är avskaffad, men frågan gäller om donationerna kan betraktas som betalning för bloggandet.

Annons
X

Ekström fick av Skatteverket uppmaningen att i deklarationen fylla i hur mycket pengar han fått och från hur många personer, för att överlåta till Skatteverket att besluta om eventuell skatt. Isobel Hadley-Kamptz fick beskedet att ta upp donationerna som inkomst i sin enskilda firma, vilket innebär ungefär 60 procent skatt jämfört med om donationerna betraktas som just donationer.

Det har gått långt när varken tjänstemän eller skattebetalare vet.

Tidigare har reformer av skattesystemet gjorts ungefär var tionde år. Efter ”århundradets skattereform” 1991 hade Sverige ett överskådligt och relativt enkelt skattesystem. Men efter nästan tjugo år av lappande, justeringar och införande av jobbskatteavdrag har det gått så långt att nationalekonomen Andreas Bergh kände sig tvungen att be anställda på finansdepartementet att förklara hur skattesystemet fungerar. Något tillfredsställande svar fick han inte.

Jobbskatteavdraget är bra för att det ger alla som arbetar lägre skatt, men det bidrar till att minska skattesystemets överblickbarhet. När pensionärerna nu också ska få sänkt skatt vore det bättre att ta bort jobbskatteavdraget och höja grundavdraget rejält istället. Samma moms borde gälla för alla varor och tjänster och den statliga inkomstskatten bör avskaffas. Det är nästan tjugo år sedan den förra reformen av skattesystemet gjordes. Det är hög tid att genomföra en ny.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X