Snålt studiestöd stoppar läkare

Under strecket
Publicerad
Annons

Utbildningsminister Tomas Östros vill, enligt en artikel i SvD den 17 december, ha kommunala strategier för hur den sociala snedrekryteringen till högskolan ska minska. Det är ett lovvärt initiativ. Viktiga åtgärder kan också utföras av regeringen själv.
Det nya studiemedelsystemet som infördes 2001 begränsar antalet terminer med studiemedel till tolv. Därutöver är dispenskraven mycket stränga. Systemet har slagit hårt mot studenter på den elva terminer långa läkarutbildningen. Många studenter har studerat i väntan på att antas, andra har först efter något år på en annan utbildning insett att det är läkare de vill bli.
En undersökning av Medicine Studerandes Förbund höstterminen 2001 visade att 48 procent av dem som påbörjade läkarutbildningen hade studerat något annat i mer än en termin.

I en rapport från Högskoleverket 2002 menar Karolinska Institutet att man inom vårdutbildningar kan se det som en fördel att utbildningsvalet ofta har mognat fram hos studenterna. Detta eftersom utbildningen och det
kommande yrket ställer stora krav på personlig mognad. Oavsett om regeringen ser annorlunda på saken kvarstår följande faktum. Den som provar på högskola ett år och därefter repar mod att påbörja läkarutbildningen får inte studiemedel för hela sin utbildning.
Ett val man gör omedelbart efter studenten kan alltså efter bara ett år ha fått stora konsekvenser för ens framtida studieval, yrke och livsdröm.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons