Annons
X
Annons
X

Snabba tåg kan spara miljarder

Tid är pengar. Tågresenärerna väntas spara miljardbelopp varje år om Sverige bygger de planerade höghastighetsbanorna. De största vinnarna kan bli befolkningen i Stockholm och affärsresenärerna, visar SvD Näringslivs granskning.

I en stressad tillvaro värdesätts tiden allt högre. Och det finns en prislapp på hur vi värderar vår restid. Kortas restiden med en timma, ja då värderar vi detta till allt mellan 50–300 kronor. Följande siffror använder sig trafikforskarna av i sina kalkyler:

• 51 kronor för en privat resa kortare än 10 mil.

• 102 kronor för en privat resa längre än 10 mil.

Annons
X

• 275 kronor för en tjänsteresa oavsett längd.

Det är de här värdena regeringens utredare Gunnar Malm också använt sig av. Tidigare i september föreslog han att Sverige bygger två dubbelspåriga höghastighetsbanor, Götalandsbanan och Europabanan, till en kostnad av 125 miljarder kronor och att tågen ska kunna köra i 320 kilometer i timmen mot dagens 200.

Det är främst prislappen kritikerna reagerar emot. Staten väntas stå för knappt hälften och satsningen bedöms som samhällsekonomiskt lönsam.

–Glädjekalkyl, dundrar Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och sakkunnig i utredningen. Flera viktiga poster har utelämnats, hävdar han.

–Höghastighetsbanor, ett klimatpolitiskt stickspår, hävdar professor Jan-Eric Nilsson och fil lic Roger Pyddoke i en rapport till regeringen och tycker det är bättre att använda pengarna till köp av utsläppsrätter.

Men hur får då Gunnar Malm ihop sin kalkyl?

Det framgår inte exakt hur de olika plus- och minusposterna räknats fram. Men en av de största plusposterna är just tidsvinsterna och denna siffra går att någorlunda verifiera. Konsultföretaget WSP Sverige AB har använt nyckeltalen här ovan och kommit fram till 45 miljarder kronor, alltså drygt 1 miljard om året på de 40 år projektet beräknats på.

Denna miljard i ”vinst” hamnar till stor del hos affärsresenärerna och Stockholmarna, tror utredarna. De som åker i tjänsten värderar ju tiden högst och Stockholmarna är också de mest frekventa resenärerna varför 42 procent av restidsnyttan tillfaller just invånarna i Stockholms län.

Andra vinnare blir kommunerna längs banorna, inte minst Jönköping som plötsligt föreslås bli knutpunkten för Götalandsbanan och Europabanan. Arbetspendling till och från Stockholm, Göteborg eller Malmö blir nu fullt realistiskt för en stor del av befolkningen.

Med höghastighetståg tar en resa Stockholm–Jönköping 1:23 mot dagens 3:10. Kommunalråden Acko Ankarberg Johanson (KD) och Ann-Mari Nilsson (C) i Jönköping jublar:

–Betydelsen av banorna kan inte överskattas. Att på detta sätt förstora arbetsmarknadsregioner är mycket viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv, säger de.

Som alltid är de ekonomiska kalkylerna osäkra och Gunnar Malm gör vissa garderingar men anser ändå att det finns marginaler. Han utgår från att biljettpriserna blir oförändrade räknat i dagens penningvärde – men det kan vara en djärv gissning. När snabbtåget X2000 introducerades 1991 fanns det i starten bara dyra förstaklassbiljetter.

2023 eller 2025 väntas de nya höghastighetstågen börja rulla. Då har avregleringen varit i kraft under många år och Sverige har förmodligen flera tågbolag, svenska som utländska, som konkurrerar med SJ. Tågen väntas också kunna ta fler passagerare och hålla tidtabellerna mycket bättre eftersom de går på egen bana. Utomlands är en punktlighet på 95–99 procent vanlig mot 75 procent för dagens X2000. Allt detta kan tala för att tågen blir populära.

Höghastighetsbanorna kommer att konkurrera med den trafik som idag går på Södra och Västra stambanorna. Hela 40 procent av SJ:s totala trafik räknat i personkilometer går här.

–Vi kommer att klara konkurrensen, tror SJ-chefen Jan Forsberg och låter inte det minsta oroad även om han kanske inte kommer att leda SJ när banorna väl står klara.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X