Snabb hjälp till Grekland nödvändigt

GREKISK KRIS Trots att Sverige ännu inte är medlem fullt ut i eurosamarbetet bör vi bidra i den gemensamma krishanteringen i Europa. Det är dags att blicka framåt och agera, skriver de liberala europaparlamentarikerna Olle Schmidt (FP) och Wolf Klinz (FDP) samt folkpartiets talesperson för ekonomi- och näringspolitik, Carl B Hamilton (FP).

Under strecket
Publicerad
Annons

Den grekiska budgetkrisen har nått en kulmen. Räntorna på grekiska statsobligationer är högre än de någonsin varit sedan införandet av euron. Nästan alla europeiska länder påverkas nu av krisens efterdyningar.

En ökande ekonomisk osäkerhet i Europa skulle också drabba Sverige. Nu är därför hög tid för både EU och den svenska regeringen att agera. Vi tycker det vore rimligt att den svenska regeringen bidrar mer aktivt för att hela EU utformar en lösning för Grekland.

Annons
Annons
Annons