SN: Valvinst ger högre BNP-tillväxt

Svenskt Näringsliv räknar i sin senaste prognos med att bruttonationalprodukten (BNP) ökar med 4,5 procent i år och 2,7 procent nästa år. Den privata konsumtionen beräknas öka med 2,6 procent i år och 2,4 procent nästa år. Den öppna arbetslösheten beräknas till 5,3 procent i år och 5,2 procent nästa år.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I en analys granskas i rapporten de förslag som alliansen väntas införa samt hur dessa kan påverka arbetsmarknaden och jobben. Slutsatsen är att de utbudsstimulerande åtgärderna är något starkare än de efterfrågestimulerande åtgärderna. Det innebär att sysselsättningen nästa år ökar kraftigare än i tidigare prognoser men att den öppna arbetslösheten sjunker något långsammare. Den sammantagna effekten nästa år blir därför bromsande för nominella löner, inflation och räntor. Enligt Svenskt Näringsliv leder valutgången till en något högre BNP-tillväxt nästa år än vad som varit fallet om socialdemokraterna suttit kvar vid makten.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons