Annons
X
Annons
X

SN: Sänk studiestödet för humaniora

Konst- och humaniorastudenter har svårare att få jobb än ingenjörer, konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport. De föreslår därför att studiebidragen sänks för studenter inom de ämnena.

”Skrämmande”, menar Teaterförbundets ordförande:

– Det vore väldigt märkligt om man från Svenskt Näringsliv inbillar sig att den här typen av yrken inte behövs i ett modernt humanistiskt demokratiskt samhälle, säger Anna Carlsson till
Ekot.

Vår rapport beskriver ungdomars irrvägar mellan skola och arbete, säger nationalekonomen Malin Sahlén, en av författarna till rapporten ”Konsten att strula till ett liv”.

Annons
X

– Vi har en verklighet där arbetslösa ungdomar studerar för att de inte vill jobba. Det driver in folk i akademiska studier som egentligen inte vill studera.

De som i rapporten kallas för arbetslösa studenter borde enligt Svenskt Näringsliv få en tydligare signal på att deras utbildning inte lönar sig. Nämligen minskade studiebidrag.

– Om man har en väldigt låg chans att få jobb då vill vi höja lånedelen och sänka bidragsdelen i studiemedlet, säger Malin Sahlén till SvD.se.

– Då får man redan där en signal om vad som lönar sig.

SvD: Hur ska det avgöras vilka utbildningar som ska ge mindre studiestöd?

– Det har vi inte tittat på i detalj, vi vill inte formera en ny modell. Men man skulle kunna tänka sig en sammanvägning av att titta på chansen att få jobb under flera år och om det är ett bristyrke. Personer som läser till civilingenjörer har till exempel alltid haft lätt att få jobb, säger Malin Sahlén.

Svenskt Näringsliv har inte särskiljt några specifika utbildningar där de tycker att studiebidragen ska sänkas. Däremot ser de två utbildningsinriktningar som aktuella.

– Det är framförallt inom gruppen konst och humaniora som före detta studenter inte jobbar på en relevant arbetsmarknad.

Samtidigt vill Malin Sahlén poängtera att de inte vill att studenter ska sluta läsa humaniora och konst.

– Om folk vill läsa en utbildning ska de göra det. Det är bra att välja utbildning utifrån intressen men man ska även tänka på framtiden.

Ytterligare en åtgärd som rapporten föreslår är att sänka anslagen till de högskolor som erbjuder utbildningar som inte tros leda till jobb.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X