Annons
X
Annons
X

Smutskastning hot mot demokratin

Vi, Kent Persson och Johan Westerholm, är oroade för att den kommande valrörelsen ska bli den smutsigaste någonsin. I en valrörelse där smutskastning dominerar finns inga vinnare, bara förlorare. Därför väljer vi, två av de tyngre politiska bloggarna, att mana våra respektive partiledningar och bloggare att sansa sig och föra en saklig politisk debatt. Alla vinner på en valrörelse som handlar om sakpolitik istället för smutskastning.

Framträdande etablerade samhällsskribenter brukar hävda att bloggosfären bäst kan klassificeras som de negativa metodernas och smutskastningens källa i Sverige. Men de gör det på tok för lätt för sig när de menar detta. Vi menar att dessa kritiker har fel.

Varför utvecklingen gått i denna riktning är mer komplex än att skylla på sociala medier. Vi menar att det finns flera andra förklaringar till problemen, en kan vara att amerikanska influenser spelat in där ”dirty campaigning” används som en metod. Givetvis har medias agerande betydelse. Medias ständiga jakt på rubriker och konflikter har lett till ett tuffare politiskt klimat. Att mycket stor på spel i valet för båda blocken kanske också lockar till tuffare tag. Men vår uppfattning är att jämna val inte får legitimera fula valrörelser.

Sociala medier i allmänhet och i synnerhet de bloggar som ägnar sig åt medborgarjournalistik i roller som kommentatorer eller analytiker har sedan de börjat vinna mark inledningsvis haft traditionell media som förebild för att utvecklas. I de bägge våra partier som är huvudmotståndarna i valet finns idag ett stort antal bloggare. Allt ifrån ministrar och riksdagsledamöter över till enskilda gräsrötter använder idag sociala medier för väljardialog och samhällsdebatt.

Annons
X

I denna mångfald av bloggar finns en interaktion som går tvärs över blockgränserna där vi sedan en tid gemensamt försöker finna nya nivåer på både språk och kampanjnivå. Inom våra respektive bloggnätverk och tillsammans för vi en diskussion om vad som kan anses vara etiskt och god ton i den politiska debatten. Vår erfarenhet är att vi som bloggar kan nå en viss nivå genom att ta inspiration från traditionella medier. Men efter en tid, det vill säga nu, är tiden inne för att ta nästa steg och själva ta ansvar och sätta tonen i den del av debatten som sker i bloggosfären.

Ett sådant steg, och som sociala medier lämpar sig utmärkt för, är hur vi hjälper varandra, inom och mellan nätverken, att undvika personangrepp på våra respektive motståndare. Den direkta responsen från läsare och varandra samt kanske mest av allt de ständiga samtalen vid sidan av debatten utvecklar oss på ett sätt som inspirationen från traditionell media inte längre förmår. Vi måste finna ett eget ramverk och egna nivåer som skiljer sig från de mer traditionella kanalerna om vi ska fortsätta utvecklas.

I detta ligger en samsyn hos oss på personangrepp och ”dirty campaigning” som metod. Vi kommer, i görligaste mån, försöka undvika detta. Vi bedömer att läsarna, och väljarna, är kräsna och vill ha mindre av sådant och mer av ett sakpolitiskt innehåll. Detta förhållningssätt berikar debatten är vår erfarenhet, en erfarenhet som vi kan se implementeras på bredden i sociala medier i dess ursprungsland, USA.

Vi vill visa att vi kan bättre och därmed ge vårat bidrag till ett renare politiskt debattklimat. Vi är övertygade om att en valrörelse som förs på ett sakligt sätt kommer att locka till ett större engagemang från både väljarna och de aktiva i partierna. Därför önskar vi oss ”politisk fairplay” i denna valrörelse. Som bloggare och aktiva i de två största partierna uppmanar vi nu våra partiledningarna att tillsammans med bloggosfären våga vara föredömen och driva en valrörelse där sakpolitiken sätts i centrum. Det förtjänar de svenska väljarna.

KENT PERSSON (M)

Oppositionsråd för Moderaterna i Örebro läns landsting

Förbundsordförande för Moderaterna i Örebro län

bloggar på
kentpersson.wordpress.com

JOHAN WESTERHOLM (S)

Kandidat för Socialdemokraterna till Stockholms läns landsting

bloggar på
mitt-i-steget.blogspot.com

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X