Annons

Daniel Möller:Smutskastning av bibliska proportioner

Prästsonen Johan Runius (1679–1713), ibland omtalad som den första Göteborgsvitsaren.
Prästsonen Johan Runius (1679–1713), ibland omtalad som den första Göteborgsvitsaren.

Om dödsrunorna idag präglas av okritiska hyllningar kunde det för 300 år sedan vara precis tvärtom. Ärekränkande gravdikter kom liksom blasfemiska och grova tillfällesdikter att utmärka en poetisk nyordning under 1700-talet.

Under strecket
Publicerad

Mot slutet av 1600-talet cirkulerade i Danmark en anonym, ärekränkande gravdikt med titeln ”Peder Lerche in memoriam”. Syftet med dikten, som följdes av en likaledes versifierad motskrift, var att ta heder och ära av denne Lerche – att förinta honom fullständigt, en gång för alla, post mortem.

Det infama poemet var förmodligen skrivet av prästen Christen Stistrup. Lerche uppges ha varit både lågintelligent och penningkär och därför värd allt förakt. Bland annat heter det: ”Hand aldrig nogen giorde godt, / Saa Gudskee lov Hand døde”. Lerche var domare och de bägge männen hade befunnit sig i ekonomisk tvist. Såväl originaldikten som replikdikten har bevarats i en mängd avskrifter, något som vittnar om deras popularitet.

Annons
Annons
Annons