Smutskasta inte privatläkarna!

Under strecket
Publicerad
Annons

Under Brännpunkt i SvD den 5 september utgjuter sig Lars Rydén, chef för hjärtkliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm tillsammans med Leif Pagrotsky, patient och handelsminister, över att privatvården ekonomiskt skulle ödelägga hjärtkliniken på Karolinska sjukhuset. Inlägget är osakligt samt vilseledande. Det slår blint emot privatvården och saknar belägg.
Ett mål som jag uppfattat som gemensamt för alla verksamma inom vården är att patienter ska omhändertas på rätt vårdnivå. Det vore väl knappast önskvärt om alla patienter med hjärtsymtom skulle passera hjärtkliniken vid Karolinska sjukhuset.
Bland alla dessa sökande med hjärtsymtom finns åtskilliga som inte har hjärtsjukdom. Deras besvär relaterar i stället till andra organsystem eller betingas av stress/oro. Personer med hjärtsjukdom av mindre uttalat slag kan mycket väl tas omhand i den öppna specialistvården eller vid sin vårdcentral.

Annons
Annons
Annons