Annons

Smör och bröd kan rädda oss vid kriser

Publicerad

Ordföranden i Civilförsvarsförbundet Sven Lindgren pläderar för ett statligt produktionsmål för svenskt jordbruk samt högre grad av självförsörjning (
Brännpunkt 3/8). Detta i syfte att säkra livsmedelsförsörjningen vid en större nationell kris.

Ett alternativ vore att vi i en krissituation slutar slänga mat i samma utsträckning som vi annars gör. Vi slänger närmare en tredjedel av all mat som vi köper. Om vi slutar slänga mat skulle vi komma upp i en självförsörjningsgrad på närmare 80 procent på de livsmedel som Lindgren pekar ut som särskilt importberoende, som gris- och nötkött.

Annons
Annons
Annons