Smittspårning – ett huvudvapen mot smittan

Smittspårning är ett kraftfullt vapen för att begränsa spridningen av covid-19.

En del regioner tog paus under den värsta smittspridningen – men under sommaren har flera startat särskilda smittspårningsenheter.

Under strecket
Petronella Uebel/TT
Publicerad
I region Skåne har en central smittspårningsenhet för covid-19 skapats. Smittspåraren Per Samuelsson är en av dem som jobbar där.

I region Skåne har en central smittspårningsenhet för covid-19 skapats. Smittspåraren Per Samuelsson är en av dem som jobbar där.

Foto: OLA TORKELSSON / TT
Smittspåraren Per Samuelsson och hans kolleger vid ungdomsmottagningen i Lund smittspårar nu inte bara smittade av sexuellt överförbara sjukdomar, utan även covidpatienter.

Smittspåraren Per Samuelsson och hans kolleger vid ungdomsmottagningen i Lund smittspårar nu inte bara smittade av sexuellt överförbara sjukdomar, utan även covidpatienter.

Foto: OLA TORKELSSON / TT
Region Skåne har valt att låta personal från ungdomsmottagningen, som är vana vid smittspårning, få ett utökat uppdrag. Nu smittspårar de inte bara sexuellt överförbara sjukdomar, utan också covid-19.

Region Skåne har valt att låta personal från ungdomsmottagningen, som är vana vid smittspårning, få ett utökat uppdrag. Nu smittspårar de inte bara sexuellt överförbara sjukdomar, utan också covid-19.

Foto: OLA TORKELSSON / TT
Annons

En enkät som TT har genomfört, 17 av 21 regioner har svarat, visar att smittspårning av covidpatienter pågår i hela landet, men att den ser olika ut. I flera regioner har samtliga fall smittspårats sedan det första upptäcktes, medan andra regioner upphörde med smittspårningen när smittspridningen var som störst, eftersom det enligt Folkhälsomyndigheten då oftast är ogörligt att veta var man smittats.

Sedan det totala antalet smittade gått ner och möjligheterna till provtagning har ökat har flera regioner växlat upp smittspårningen. Region Skåne, som länge har haft ett relativt sett lågt antal smittade, är en av de regioner där en central smittspårningsenhet har startats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons