Ledare

Lydia Wålsten:Smekmånad inget för folkvalda

Paula Bieler
Paula Bieler Foto: Riksdagen

Paula Bieler (SD) fick nej på ansökan om ledighet i anslutning till sitt bröllop. Men det är ändå svårt att hävda att riksdagens ledighetsregler är för hårda.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tack, herr talman, för ordet i detta något oortodoxa ärende! SD:s Paula Bieler stod i veckan i riksdagens talarstol. Diskussionen gällde om Bieler skulle få en månads ledighet för en resa i anslutning till sitt bröllop. Extra ledighet för riksdagsledamöter tillåts vanligtvis bara om de är sjuka, föräldralediga, får internationella uppdrag eller blir statssekreterare. Eftersom smekmånad inte ingår i någon av kategorierna, hade talmannen föreslagit att ansökan skulle avslås. Riksdagen gick på talmannens linje med stor majoritet. Bara fyra av över 320 ledamöter stödde Bielers linje.

Är riksdagsledamöternas regler för hårda? Å ena sidan kan man se varje riksdagsledamots mandat som personligt. Omotiverad frånvaro kan straffas av väljarna. Å andra sidan är riksdagsledamot ett förtroendeuppdrag, omgärdat av institutionella regler. En mer frikostig inställning till ledighet från riksdagens sida skulle också kunna göra församlingen till ett riktigt svängdörrspalats.

Annons
Annons
Annons