Annons

Jesper Sandström:Smärtsamma nedskärningar mot de mest behövande

Foto: Hasse Holmberg/TT
Under strecket
Publicerad

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tillkom 1993 i syfte att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. Nu har den seglat upp som valfråga. Regeringen tröttnade på ökande kostnader och gav därför Försäkringskassan i uppdrag att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.

Detta har fått drastiska följder. Människor som riskerar att dö om de blir utan hjälp vid svåra hostattacker eller andra anfall har fått sin assistans indragen. Likaså föräldrar som får sova i skift för att deras barn behöver konstant tillsyn.

Annons
Annons
Annons