Hela denna artikel är en annons

Tjänsten som kan spara tid och pengar

Många bolag har fokuserat på det digitala kundmötet och hemmajobb – men det finns stora besparingar och effektivitetsvinster att göra genom att digitalisera och automatisera interna processer.
Många bolag har fokuserat på det digitala kundmötet och hemmajobb – men det finns stora besparingar och effektivitetsvinster att göra genom att digitalisera och automatisera interna processer.

För många svenska företag finns stora besparingar att göra genom att digitalisera interna processer.

– Lyckas man centralisera ekonomifunktionen kan man frigöra både tid och pengar, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden på Danske Bank.

Under coronapandemin har många svenska företag haft utmaningar med kassaflödet och tvingats ställa om verksamheten. I en situation när många har tvingats justera sina prognoser och leta efter besparingar har banken varit en viktig rådgivande partner.

– Det handlar om att göra en analys av kassaflödet men också identifiera processer och funktioner i företaget som kan ställas om på kort sikt och effektivisera företaget, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden på Danske Bank.

Ta hjälp av Danske Banks experter. Boka ett e-möte.ad.doubleclick.net

Digitaliseringen ökar

En av de starkaste trenderna som accelererat i spåren av Covid19 är som bekant digitaliseringen. Många bolag har fokuserat på det digitala kundmötet och hemmajobb – men det finns stora besparingar och effektivitetsvinster att göra genom att digitalisera och automatisera interna processer.

– Automatisering och digitalisering har stor potential att frigöra både tid och pengar och där kan vi erbjuda riktigt bra lösningar, säger Anders Gullesjö.

Danske Bank har laddat företagsplattformen District med en mängd olika funktioner som kan underlätta företagets vardag.

– Du är i kontroll över bolagets finansiella ställning och kan enkelt hantera betalningar, och inte minst smidigt sköta administrativa funktioner. Du kan även sköta dina FX-affärer (valutahandelsaffärer), garantier, företagens kort, göra kassaflödesberäkningar samt styra din likviditetsplanering i plattformen.

Centraliserad funktion frigör resurser

Danske Bank kan dessutom erbjuda tjänsten Cashpoolsystem, även kallat koncernkonto. Hos många bolag sitter det personalresurser som gör ungefär samma arbete på dotterbolagens ekonomiavdelningar.

– Genom att centralisera den funktionen kan man frigöra resurser som därmed kan lägga mer tid på andra arbetsuppgifter. Det är en trend att allt fler verksamheter centraliserar just ekonomifunktionerna för att skapa skalfördelar. Det är något vi ser kommer skapa effektivitetsvinster på kort sikt, säger Anders Gullesjö.

Enligt honom är Cashpool en bra lösning för att automatiskt skapa ränteoptimering genom att man ”nettar” ut underskott i ett bolag mot ett överskott i ett annat bolag.

– Det kan också vara en bra lösning även om ditt företag är verksamt i fler länder än Sverige, säger Anders Gullesjö.

Ta hjälp av Danske Banks experter. Boka ett e-möte.ad.doubleclick.net
Annons
Annons
Annons