Hela denna artikel är en annons

Uppkopplad teknik för smartare hus och hem

En ny generation av smarta sensorer visar att IoT kan bidra till ett mer effektivt och hållbart samhälle.
En ny generation av smarta sensorer visar att IoT kan bidra till ett mer effektivt och hållbart samhälle.

Kan smarta och uppkopplade sensorer bli lika viktiga som en bärande vägg i framtidens hem? Nu kommer ny teknik på bred front som kan ge ett bättre inomhusklimat och mer miljövänliga och friskare hem. Hyresvärden Rikshem är en svensk aktör som nu kopplar upp sina lägenheter med nya tekniken.

Fastighetsägare är intresserade av kunna styra husen och följa användningen i realtid.

Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

Internet of Things, eller uppkopplade saker, är inte bara något för teknikintresserade. Faktum är att en ny generation av smarta sensorer visar att IoT kan bidra till ett mer effektivt och hållbart samhälle och en smidigare vardag för människorna som lever där.

I framtiden kommer vi inte prata om Internet of Things. Då kommer det vara lika självklart att saker är uppkopplade som att det kommer vatten ur kranen. Det är heller inte någon avlägsen framtid vi pratar om, utan tekniken används idag inom många olika branscher för en smartare och mer miljövänlig drift samt ökad kundnöjdhet.

Gör mer av mindre – effektivisera med IoTExtern länk

Upptäck läckor och slöseri

Smarta vatten- och elmätare har blivit relativt vanligt de senaste åren. Istället för att din förbrukning läses av en gång om året kan dagens mätare i princip följa din förbrukning i realtid. Och inte bara elleverantören har tillgång till datan – du och din hyresvärd kan också följa förbrukningen. På så sätt har du möjlighet att anpassa din förbrukning om den sticker iväg. Och stora avvikelser kan ge hyresvärden en fingervisning om att något inte stämmer – kanske har någon utrustning gått sönder och därför drar mer el än normalt.

Fastighetsägare är intresserade av kunna styra husen och följa användningen i realtid.

Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

På samma sätt är en uppkopplad vattenmätare bra för att anpassa vår konsumtion – men också för att upptäcka läckor.

Fastighetsägare är intresserade av kunna styra husen och följa användningen i realtid.
Fastighetsägare är intresserade av kunna styra husen och följa användningen i realtid.

När behövs värmen?

En stor del av en byggnads energiförbrukning beror på värme och ljus. Därför är temperatursensorer och smartare belysning något som intresserar många fastighetsägare. Genom att anpassa värme i huset efter dynamiska faktorer som exempelvis yttertemperatur och hur många som befinner sig i husen kan man göra besparingar. Uppkopplade ljuskällor kan exempelvis tändas och släckas efter scheman och varna om de behöver bytas.

Koll på luften

På senare tid har större uppmärksamhet riktas mot luftkvaliteten, både inomhus och utomhus. Sambandet mellan hur vi mår och luften har blivit allt tydligare. Genom att monitorera luften i exempelvis lägenheten, skolan och arbetsplatsen kan man upptäcka potentiella skadliga ämnen. För en arbetsgivare kan det vara ett sätt att värna om de anställda. För en fastighetsägare kan det vara ett sätt att upptäcka att ventilationen inte fungerar som den ska. Det kan i sin tur förhindra att exempelvis mögelskador uppstår.

Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.
Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

30 000 lägenheter kopplas upp

Hyresvärden Rikshem, med 30 000 lägenheter runt om i Sverige, ska tillsammans med Telia, effektivisera fastighetsförvaltningen och minska miljöpåverkan.

Fastigheternas underdriftscentraler och driftssystem kommer att kopplas upp och sensorer kommer att installeras i Rikshems lägenheter, vilket innebär att hyresvärden på sikt kan monitorera temperatur och luftfuktighet i byggnaderna. Detta för att möjliggöra ett gott inomhusklimat för hyresgästerna.

– Vi vill förvalta våra fastigheter proaktivt och öka kundnöjdheten hela tiden. För att lyckas med det måste vi ha koll på hur våra fastigheter mår, säger Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

All information som sensorerna i fastigheterna samlar in visualiseras i Telias IoT-plattform.

– När vi börjar ta till vara på all data kan vi direkt ta kontroll över vårt bestånd och ytterligare effektivisera driften. Här finns också stora miljövinster att göra på sikt, säger Lena Franzén Lindfors.

Gör mer av mindre – effektivisera med IoTExtern länk
Annons
Annons
Annons