Annons

Smarta nät kan spara miljontals kronor

Smarta nät kan spara miljontals kronor.
En investering på fem miljoner kronor i smarta nät kan undvika stora dyra kostnader som i annat fall hade investerats i att bygga ut nät för 100 miljoner kronor.

– Enkelt uttryckt ska vi inte bygga motorvägar där det inte behövs. Kan vi i stället styra om, och sprida trafiken över dygnet så blir den jämnare och vi kan klara oss med riksvägar, säger Peter Sigenstam, på E.ON Innovation Centre Distrubution.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.

När behovet och användandet av förnybara energikällor som sol- och vindkraft ökar behöver elnätet bli intelligentare för att hänga med.

Smarta elnät möjliggör att hushållen själva kan se och styra sin förbrukning. Men rent praktiskt kan det innebära att smart teknik i hemmet kan styra energiförbrukningen så att en tvättmaskin eller torktumlare startar när det finns gott om energi, och inte när det finns ont om energi.

Men det krävs politiska åtgärder för att smarta nät ska kunna utvecklas på bred front.
Under 2014 var E.ON med och lämnade över en utredning till energiministern Ibrahim Baylan. En handlingsplan som innehåller förslag på hur det politiska ramverket för utvecklingen av smarta elnät kan förändras.

– Med en hög andel förnybar produktion måste vi hantera utmaningarna som det innebär. Med smarta nät kan uttaget optimeras och användas på bästa sätt, säger Peter Sigenstam.

I E.ON:s vindkraftpark Kårehamn, på Öland, arbetar man med smarta nät.
Det har sparat miljontals kronor.

– Istället för att bygga om näten investerade vi fem miljoner kronor i så kallad Dynamic Line Rating för att utnyttja ledningarnas fulla fysiska kapacitet. Hade vi istället investerat i att bygga nya nät hade vi behövt investera över 100 miljoner kronor.

Det gynnar E.ON som bolag, men även konsumenten som i slutändan får lägre elpris.

– Med förbrukarflexibilitet kan vi se till att elen används smartare. Exempelvis kan vi styra el till konsumenter i närheten av flaskhalsen om det finns för mycket vindkraft för de stora ledningarna, på så vis kan vi använda så stor del förnybar energi som möjligt.

Annons
Detta är en annons från E.ON, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.