Annons

Småföretagare fyllda av optimism

Sveriges småföretagare ser positivt på framtiden och på den starka kronan, enligt Småföretagarbarometern från SpeedLedger. Åtta av tio småföretagare planerar för oförändrad personalstyrka framöver. Mer än hälften av småföretagarna påverkas positivt av den starka kronan.

Under strecket
Publicerad

Sveriges stora exportföretag suckar över den starka kronan men de svenska småföretagarna har inte påverkats på samma sätt. Över hälften, 55 procent, har inte påverkats alls av den stärkta kronan. Var femte småföretagare påverkas positivt medan endast 13 procent av dem påverkas negativt.

Småföretagarbarometern, som görs av e-bokföringsföretaget SpeedLedger, visar att svenska småföretagare fortfarande ser positivt på framtiden. Var fjärde svensk småföretagare ser en positiv utveckling av konjunkturläget under andra halvåret 2012 jämfört med det gångna halvåret.

Annons
Annons
Annons