X
Annons
X

Småföretagande en kvinnofälla

Lägre lönsamhet, högre frånvaro och otillräckligt försäkringsskydd. Så ser situationen ut för kvinnliga småföretagare i jämförelse med manliga, enligt en ny rapport från Folksam. Småföretagandet riskerar bli en ny kvinnofälla, skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Regeringens satsning på ökat kvinnligt företagande har förvisso fungerat, då alltfler kvinnor under de senaste åren satsat på att driva eget. Men om inte företagande ska bli den nya tidens kvinnofälla måste regeringen fortsätta reformarbetet. Detta framgår av Folksams rapport Driftig, men otrygg som presenteras i dag och som behandlar socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Förra året genomförde regeringen förändringar i socialförsäkringssystemet för att öka tryggheten för småföretagare. Men fortfarande är det en stor skillnad att vara företagare och anställd. Småföretagarna spelar högt med sin egen trygghet. Det gäller särskilt de kvinnliga företagarna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X