Annons
X
Annons
X

Småföretag ska slippa sjuklönerna

Det ska bli lättare för småföretagen att anställa. Därför vill vi helt avskaffa sjuklönekostnaden för företag med upp till tio anställda, skriver Miljöpartiets partiledare Maria Wetterstrand och ekonomiskpolitiska talesperson Mikaela Valtersson.

Miljöpartiet ska vara småföretagarnas självklara val i politiken. Vi har därför under våren sett över och utvecklat vår företagarpolitik ytterligare inför den gröna budgetmotion som vi nu presenterar.

Ett stort hinder för att anställa idag är rädslan för kostnader vid kortare sjukskrivning. Särskilt utsatta är de små företagen. Vi föreslår därför att helt avskaffa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda. Detta skulle öka de ekonomiska marginalerna och öka möjligheterna till att anställa fler.

Ett par dagars sjukfrånvaro är något som större företag räknar med. De kan snabbt omfördela personalstyrkan och kalla in vikarier. En maginfluensa eller allvarlig förkylning har helt olika effekter beroende på företagets storlek.

Annons
X

Sjuklön infördes 1992 och betalas av alla arbetsgivare för dag 2–14 under en sjukperiod.

Som systemet är konstruerat så är det de allra minsta företagen som drabbas värst. Om en anställd är sjukskriven en kortare tid får småföretagaren ofta själv hoppa in och sköta arbetsuppgifterna. För vissa går det så långt att man måste skjuta på utlovade uppdrag, något som skadar företagets pålitlighet som leverantör.

I en undersökning av organisationen Företagarna sade 24 procent av de tillfrågade företagen som inte har någon anställd utanför familjen att sjuklöneansvaret hade stor eller mycket stor påverkan på deras beslut att inte anställa personer utanför familjen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sjuklöneansvaret är också ett byråkratiskt och krångligt system för den enskilda företagaren. Kostnader och regelkrångel påverkar inte bara anställningsbarheten för de vanliga arbetssökandena. Den här typen av regler leder också till att arbetsgivare drar sig extra för att anställa människor som varit sjukskrivna eller långtidsarbetslösa.

  Den genomsnittliga sjuklönekostnaden för ett företag är 1,5 procent av lönekostnaderna vilket innebär att ett företag med tio anställda och en lönekostnad på fem miljoner kronor betalar cirka 75000 kronor per år i sjuklönekostnader.

  I den gröna budget som presenteras denna vecka kommer vi att prioritera att helt avskaffa sjuklönekostnaden för företag med upp till tio anställda. För statskassan innebär detta minskade intäkter på cirka tre miljarder. För det enskilda företaget med tio anställda kan det innebära ökade intäkter med cirka 75000 kronor per år.

  Utöver detta förslag kommer vi i det gröna budgetalternativet att presentera flera nya förslag för att ytterligare öka handlingsutrymmet för de mindre företagen.

  • Vi föreslår en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna upp till en viss lönesumma, något som särskilt gynnar småföretag.

  Detta har varit ett av företagens viktigaste önskemål, men som regeringen helt har ignorerat.

  • Vi motsätter oss ett återinförande av förmögenhetsskatten. Det är inte bra med skatter som i praktiken är frivilliga för stora företag och som samtidigt motverkar kapitalförsörjningen för de mindre.

  • Genom att sänka momsen för tjänstesektorn kommer vi att skapa nya jobb inom inte minst reparation och underhåll, helt i linje med den gröna tanken om att gynna det som är långsiktigt hållbart.

  Från samhällets sida finns ett ansvar för att se till så att företagen hittar rätt kompetens. Därför tillför vi stora resurser till utbildningsväsendet generellt, men också särskilt inriktat till de långtidsarbetslösa som i dag inte får ta del av en allt bättre utveckling på arbetsmarknaden.

  De senaste 10–20 åren har antalet platser på högskolan kraftigt byggts ut. Nu finns ett stort behov av att följa upp detta med en stor satsning på kvaliteten. Vi föreslår därför fler doktorandtjänster, fler lärarledda timmar samt ökade möjligheter till praktik. Allt detta är viktigt om svenska småföretag ska kunna få tillgång till kompetent arbetskraft som kan utveckla företagens konkurrenskraft.

  Att vara småföretagare är utvecklande och gör att människor växer som individer. I det gröna Sverige ska det vara lika naturligt att starta eget som att söka ett arbete.

  I Miljöpartiets partiprogram beskrivs människan som en ”aktiv och skapande varelse som vill och kan ta ansvar”. Att axla det politiska ansvaret för att vara småföretagens röst i politiken är en naturlig följd av den människosynen.

  MARIA WETTERSTRAND

  språkrör Miljöpartiet de gröna

  MIKAELA VALTERSSON

  ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X