Annons
X
Annons
X

Småföretag ska bli S nya fokus

I dag fattar vår kongress beslut i frågor om jobben. Hur mycket regeringen än vill kan Sverige aldrig tävla med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Socialdemokraterna kommer att prioritera förslag som stärker Sveriges konkurrenskraft, skriver Stefan Löfven och Mikael Damberg.

BRÄNNPUNKT | S-KONGRESSEN

Vi föreslår en nyföretagargaranti som går ut på att staten går in och tar en del av risken tillsammans med banken för att finansiera bärkraftiga företagsidéer.
Stefan Löfven och Mikael Damberg

I dag fattar den socialdemokratiska kongressen beslut i frågor som är avgörande för jobben och Sveriges framtida konkurrenskraft. Medlemmarna kräver större satsningar på fler jobb och ökad tillväxt. Aldrig tidigare har en socialdemokratisk partikongress haft så många motioner som handlar om jobben ur ett näringslivsperspektiv: innovationer, exportstöd och tillgång till riskkapital för småföretagare.

Efter att ha förlorat två val i rad har vi socialdemokrater lärt oss en läxa. Det är dags att göra om och göra bättre. Väljarna ska veta vilka frågor som är socialdemokratiska hjärtefrågor. Jobben kommer främst. Vi ser två övergripande utmaningar för Sverige i nutid. För det första måste Sveriges konkurrenskraft i Europa och världen säkras. För det andra måste vi öka sysselsättningsgraden i Sverige – fler måste jobba.

Annons
X

Dessa utmaningar utgör grunden för Socialdemokraternas prioriteringar. Vi fokuserar på att stärka Sveriges konkurrenskraft så att företagen kan expandera och nyanställa. Så blir jobben fler. Till detta kommer ordning och reda i ekonomin, något vi aldrig kompromissar om. Det finanspolitiska ramverk som utvecklats av socialdemokratiska regeringar är huvudförklaringen till dagens goda svenska statsfinanser.

Ordning och reda i ekonomin är grunden, men det räcker inte. Ska Sverige klara av jobben, ekonomin och välfärdens finansiering finns långsiktigt bara en väg – Sverige ska vara världsledande på att ta fram och leverera nya varor, nya tjänster och nya affärsidéer. Arbetskraftens kompetens måste stärkas, Sveriges innovationsförmåga vässas och produktiviteten öka. Det kräver en verklig näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Vi socialdemokrater ser också förtjänsterna med en regional tillväxtpolitik. Sverige har inte råd att avstå från de tillväxtmöjligheter som finns på olika ställen i vårt land: i exempelvis Norrland, Västsverige, Skåne och Mälardalen. Regeringens politik dränerar regioner i stället för att bygga upp. Vi vill se satsningar på infrastruktur, högskolor och universitet samt regionala innovationsråd som tar tillvara kraften i hela Sverige.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen är anmärkningsvärt ointresserad av att bygga konkurrenskraft och de bedriver varken näringspolitik eller regional tillväxtpolitik. I dag saknar Sverige ett utvecklat samarbete och gemensamma prioriteringar mellan politik, näring och akademi när det gäller det som skapar nya jobb: forskning, innovation och utbildning. I stället verkar regeringen fokusera på att få till stånd en låglönemarknad i Sverige. Det är en föråldrad syn på näringsliv och tillväxt och därför har regeringen också misslyckats med jobben.

  I dagens globaliserade ekonomi ska Sverige konkurrera med kunskap, innovation och kvalitet. Hur mycket regeringen än försöker kommer vi aldrig att kunna tävla med låga löner och dåliga arbetsvillkor. I stället måste den svenska arbetskraften vara världsledande när det handlar om kompetens.

  Strukturen i det svenska näringslivet förändras och utvecklas ständigt. En framgångsfaktor för Sverige är samspelet mellan starka världsledande storföretag och dynamiska små och medelstora företag. En mycket stor andel av de nya jobben skapas i de små och medelstora företagen. Samtidigt har mindre företag särskilda förutsättningar och utmaningar som kräver en mycket bättre politik än i dag för att underlätta för dessa företag så att de kan expandera och nyanställa.

  Vi vet att mindre företag kan ha svårt att nå ut på en exportmarknad, att det kan vara riskfyllt med nyanställningar och svårt att få tillgång till det kapital som behövs för att expandera. Därför arbetar vi enträget och målmedvetet med förslag som skulle underlätta för de mindre företagen.

  •Vi föreslår en nyföretagargaranti som går ut på att staten går in och tar en del av risken tillsammans med banken för att finansiera bärkraftiga företagsidéer.

  •Vi vill satsa på ökat exportstöd för att främja de små och medelstora företagens steg ut på världsmarknaden.

  •Vi vill slopa den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen. Därmed halveras arbetsgivarnas ansvar för att betala sjuklön.

  •Vi har i riksdagen drivit fram en lag om kortare betalningstider mellan företag. Kort sagt: de små företagen ska få betalt i tid för sina varor och tjänster.

  För oss socialdemokrater utgör kongressen bara startpunkten.
  På måndag kavlar vi upp ärmarna
  igen och arbetar vidare. Nästa steg för oss blir att fokusera på mindre företags möjligheter till expansion och nyanställningar. Vi kommer också att lägga särskild vikt vid förslag som stärker Sveriges konkurrenskraft. Så skapas fler jobb – med en aktiv näringspolitik.

  Steg för steg skapar vi nu en framtidsinriktad plattform för fler jobb i Sverige. Så bygger vi genom investeringar i utveckling, kompetens och samverkan ett mer konkurrenskraftigt Sverige.

  STEFAN
  LÖFVEN (S)

  partiledare

  MIKAEL
  DAMBERG (S)

  gruppledare i riksdagen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X