Annons
X
Annons
X

Småfeta överlever smala

Överviktiga och småfeta löper mindre risk att dö i förtid än gravt feta och de med normal vikt. Det visar en jätteanalys från samma forskare som på slog larm om fetmaepidemin.

Det är i senaste numret av den medicinska tidskriften Jama som forskare vid den amerikanska hälsomyndigheten CDC levererar en ny analys som kraftigt talar emot dagens ofta ensidiga fokus på kroppsvikten. Resultaten visar att vikten oftast är ett mindre problem än skräpmat och en stillasittande livsstil.

–Många blir nog förvånade men de borde inte bli det. Över 80 procent av de 97 studier vi gått igenom visar på lägre dödlighet bland de överviktiga än bland de med normalvikt, säger Katherine Flegal i en kommentar.

Hon var på 1990-talet ledande i den grupp statistiker som först upptäckte fetmaepidemin. Nu har hennes grupp gått igenom 97 studier från hela världen med sammanlagt 2,88 miljoner människor och 270000 dödsfall.

Annons
X

Slutsatsen är att överviktiga löper 6 procent mindre risk än normalviktiga att dö i förtid. Men även för människor med lätt fetma med ett BMI mellan 30 och 35 var risken mindre. Först vid kraftig fetma över BMI 35 steg riskerna, med 29 procent.

–Resultaten är samma även när man tittar på olika ålderskategorier eller i olika delar av världen, säger Katherine Flegal.

I en kommentari Jama varnar två andra fetmaforskare, Steven Heymsfield och William Cefalu, för att förlita sig enbart på kroppsvikten vid riskbedömningar. Vikten kan vara en följd av andra underliggande och mer avgörande faktorer som dålig kost, brist på motion och sjukdomar.

Den förhöjda risken för normalviktiga speglar enligt dem troligen att även normal vikt bör delas in i en högre och lägre kategori. Låg normalvikt med BMI mellan 18,5 och 22 är då förenat med ökad risk, medan hög normalvikt med BMI mellan 22 och 25 motsvarar den för överviktiga och lätt feta.

Trots detta menar de att övervikt troligen har vissa skyddande effekter som bör utredas närmare, exempelvis kan fett fungera som stötdämpare som förhindrar benbrott. En energidepå kan även ha betydelse för förmågan till återhämtning vid sjukdomar.

–Det är positivt att de inte ser någon ökad risk för överviktiga. Det betyder att det fortfarande finns tid att göra något, säger Pia Lindesko, folkhälsoexpert på Folkhälsoinstitutet.

Hon betonar att övervikt i sig är en riskfaktor för att utveckla grav fetma. Varannan svensk är överviktig eller fet och marginalen är därför liten för dem med osund livsstil.

–Det behövs en nationell strategi för hur hela samhället ska kunna planeras så att det går att leva sunt, precis som man gjort med tobak och droger.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X